Low Migration Inkt

Quality Label maakt omdat de in inkt gebruikte stoffen ongezond zijn, gebruik van Low Migration Inkten bij het produceren van labels en etiketten.

Het doel van Low Migration Inkten is dat de materialen en artikelen haar composities niet overdragen aan het voedsel in een zodanige hoeveelheid welke de gezondheid in gevaar kan brengen of een zodanige mutatie in de samenstelling van het voedsel kan veroorzaken of resulteert in degeneratie van de organoleptische eigenschappen.

Dat lijkt een hele mond vol. Maar met andere woorden;
Het gebruik maken van Low Migration Inkten is gewenst i.v.m. de gezondheid van de eindgebruiker welke door migratie van schadelijkestoffen in de inkt door de verpakking heen, deze schadelijke stoffen binnen kan krijgen.

Neem gerust contact op voor meer informatie over Low Migration inkt, of bekijk hieronder onze reader.

 

Wetgeving:

Raamverordening, overkoepelende wetgeving m.b.t. levensmiddelverpakkingen (EG) 1935/2004
Een levensmiddelproducent draagt de verantwoordelijkheid voor het veilig in verkeer brengen van haar product en kan hiervoor volgens de Europese wetgeving aansprakelijk worden gesteld.

 Frame work; (EC) 1935/2004:

 Levensmiddelverpakkingen en etiketten geproduceerd en bedrukt voor de Europese markt? Moet conformeren aan de EU wetgeving

 1. Géén onderscheid tussen primaire, secundaire of tertiaire verpakking; toegestane migratiewaardes hebben betrekking op de volledige verpakking.
 2. Maximaal toegestane migratie-waarden van stoffen binnen EU zijn vastgelegd in EU-Verordening
 3. Zelfklevende etiketten zijn een vast bestandsonderdeel van de verpakking à 100% meegenomen in een migratie-analyse

 Aandachtspunten:

 No. 1935/2004  Artikel 3:  Algemene eisen:

Materialen en voorwerpen (verpakkingen) dienen overeenkomstig Good Manufacturing Practice (GMP) te worden vervaardigd, zodat zij bij normaal of te verwachten gebruik geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

 1. Voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren;
 2. Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen leiden
 3. Tot een aantasting van de organoleptische (zintuigelijke) eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden

No. 1935/2004  Artikel 17:  Traceerbaarheid:

De traceerbaarheid van de materialen en voorwerpen wordt in alle stadia gegarandeerd, om het toezicht, het terugroepen van producten met gebreken, de voorlichting van de consument en de vaststelling van de aansprakelijkheid te vergemakkelijken.

1 maart 2016 is de nieuwe GMP, samengesteld door de EuPIA (Europian Printing Ink Association) in werking getreden, deze vervangt de EuPIA GMP van maart 2009. Deze nieuwe EuPIA GMP heeft o.a. betrekking op eisen en voorwaarden t.b.v. product samenstelling, kwaliteits en hygiëne management.

Er is behoefte aan Europees stuk wetgeving omdat elke nationale wettelijke maatregel de interne markt zou verstoren. In Duitsland wordt gewerkt aan de “Printing Ink Ordinance”, welke op korte termijn als ontwerpverordening aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd. Hierin zullen o.a. grondstoffen t.b.v. levensmiddelen verpakkingen met hun maximale PPB (Parts Per Billion) migratie worden vermeldt.

Hetgeen actueel is;

     • Bijproducten welke ontstaan tijdens het polymerisatie proces van een UV inkt
     • t-TDI ( temporary Tolerable Daily Intake ), aan hoeveel ?g/kg mag men per dag, per kg lichaamsgewicht worden blootgesteld (EFSA: www.efsa.europa.eu/)