Etiketten levensmiddelen in de komende jaren aangepast

Op 13 december 2011 is de Europese verordening over voedselinformatie op het etiket in werking getreden. Dit betekent dat levensmiddelenbedrijven de komende jaren de etiketten moeten aanpassen aan de nieuwe voorschriften. Tot december 2014 hebben bedrijven hiervoor de tijd. Een van de belangrijkste wijzigingen met deze nieuwe wetgeving is dat de voedingswaarde van de ‘big 7’ moet worden gedeclareerd. Ook moeten de gebruikte plantaardige oliën en vetten worden gespecificeerd.

Voedingswaardedeclaratie

In de verplichte voedingswaardedeclaratie moeten de energetische waarde, het gehalte aan vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout worden vermeld per 100 gram of per 100 ml. Daarnaast mag dit ook per portie worden aangegeven. Deze voedingsstoffen moeten in een gezichtsveld worden weergegeven. De verplichte stoffen mogen worden aangevuld met de enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren, polyolen, zetmeel, vezels en een significante hoeveelheid vitaminen en mineralen. Producenten mogen het energiegehalte en het gehalte van de voedingstoffen ook additioneel op een andere manier presenteren zoals bijvoorbeeld met het stoplichtsysteem. Verder mag het energiegehalte worden herhaald op de voorkant van de verpakking (per 100g/ml en additioneel ook per portie); alleen, of samen met de voedingsstoffen vet, verzadigd vet, suiker en zout. Voor deze voedingstoffen geldt dat ze op de voorkant per portie of per 100g/ml mogen worden uitgedrukt.
 
Energie moet zowel in KJ als in Kcal worden vermeld. De energetische waarde en de nutriënten mogen worden uitgedrukt als percentage van de vastgestelde referentie-innames (RI).
 
Over de vermelding van transvetzuren in de voedingswaardedeclaratie is nog geen overeenstemming bereikt. Vóór 13 december 2014 zal worden bepaald of en zo ja, hoe transvetzuren in de voedingswaardedeclaratie moeten worden opgenomen. Tot dat moment is de vermelding van transvetzuren niet toegestaan.

Lijst van ingrediënten

Ook is nieuw dat plantaardige oliën en vetten nu moeten worden uitgesplitst naar de specifieke plantaardige oorsprong. Dit betekent dat de specifieke soort(en) moet(en) worden vermeld, maar de categorienamen (“plantaardige oliën” en “plantaardige vetten”) blijven vrijwillig. Verder wordt de aanduiding gehard bij geharde plantaardige of dierlijke oliën of vetten vervangen door “geheel gehard” voor volledig geharde oliën of vetten of “gedeeltelijk gehard” voor gedeeltelijk geharde oliën of vetten. 

Overgangstermijnen

De Verordening is van toepassing per 13 december 2014. Uitgezonderd hiervan is de voedingswaardedeclaratie, die van toepassing is met ingang van 13 december 2016. Producten waarop nu al een vrijwillige voedingswaardedeclaratie staat, moeten echter al binnen drie jaar zijn aangepast.

Kijk hier voor de tekst van de EU-verordening.
Wilt u dat wij met u meedenken? Neem dan contact met ons op.

NB. Quality Label stelt zich niet aansprakelijk voor enig gevolg voortvloeiende uit bovenstaande. Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor exacte omschrijvingen en duidingen in de context verwijzen wij u naar de verorderning die we beschikbaar hebben gemaakt op deze pagina.
 

Nieuwe wetgeving etiketteren